Mondja el véleményét!

A Balaton kutatásának jövője közös ügyünk, a különböző szakterületek és felhasználói csoportoknak együtt kell összegyűjteni , hogy milyen vizsgálatokat és kutatásokat célszerű végezni a jövőben, melyek eredményei segítik a klímaváltozás hatásainak számbavételét, megértését és a negatív hatások mérséklését.

Ebben a folyamatban fontos lépés a 2021-ben induló megalapozó kutatások, melyeket széleskörű partnerségen alapuló szakmai konzorciumok vezetnek. A kutatás első fázisában lehetőség van kutatói-szakértői és adat felhasználói (önkormányzati, vízhasználói, stb.) kérdőívek beküldésére.

Korábbi kérdőívek

Adathasználói kérdőív

Az éghajlatváltozás hatásaira való eredményes felkészülés alapja a kockázatok és lehetőségek tudományos igényű, független elemzése, mely megalapozza az eredményes cselekvést. Az alábbi kérdőívben olyan szereplők (például önkormányzatok, térségi döntéshozók, szakpolitikusok, civilszervezetek) kitöltésére számítunk, akik a Balaton és térségében munkájuk során az éghajlatváltozással kapcsolatos adatokkal is dolgoznak.

Kutatói kérdőív

Az éghajlatváltozás hatásaira való eredményes felkészülés alapja a kockázatok és lehetőségek tudományos igényű, független elemzése, mely megalapozza az eredményes cselekvést. Az alábbi kérdőívben olyan szereplők kitöltésére számítunk, akik tudományos, kutatói munkásságuk során behatóan foglalkoznak a Balaton és térségének környezeti állapotával.