Területi lehatárolás

Szöveg

A projekt során a hatások és eredmények kezelhetősége, feldolgozhatósága érdekében szükséges a projekt földrajzi határainak meghatározása.

Tekintettel arra, hogy a Balatont az eltérő ágazati jogszabályok földrajzilag eltérően definiálják, ezért mindenképpen szükséges a vizsgálat által érintett terület egzakt lehatárolása, amelyen belül a klímaváltozással kapcsolatos kihívásokat vizsgálja konzorciumunk.

Javaslatunk szerint belülről-kívülre haladva: a jogi partvonal (283/2002. (XII. 21.) Korm. Rendelet), a Balaton Kiemelt Üdülő Körzet (2000. évi CXII. Tv. 1⁄2. melléklete), illetve a tó vízgyűjtő területének (1155/2016. (III. 31.) Korm. Határozat) unióját értjük a projekt során vizsgált területként. 

Mint az alábbi térkép is mutatja az eltérő ágazati Balaton definíciók földrajzilag nem egyeznek meg, ezért, hogy minden nemzetgazdasági ágazat számára megfelelő alapokon nyugvó adatokat generáljanak a projekt hatására várható kutatások, ezek unióját szükséges a leendő projekteknek vizsgálnia.

Területi lehatárolás térkép