Ökoszisztéma-szolgáltatások

Szöveg

Az ökológiai szolgáltatások azok, a természet adta értékek és hatások, amit az ember hasznosít, vagy épp kárt okoz az embernek. Előbbire példa a gyümölcsben, zöldségben található vitaminok, utóbbira a betegségek vagy mezőgazdasági kártevők. A hasznos ökoszisztéma-szolgáltatásokat négy kategóriába csoportosíthatjuk: fenntartható, ellátó, szabályzó, kulturális szolgáltatások. A fenntartható szolgáltatások olyan szolgáltatások, amelyek szükségesek a többi ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartásához (pl.: talajképződés, fotoszintézis). Ellátó szolgáltatások az életközösségek által nyújtott termékek (pl.: méz, virágpor). Szabályzó szolgáltatások az ökoszisztéma-folyamatokból származó előnyök (pl.: természet által szabályozott - beporzás, ember által szabályozott - folyó szabályozás). Kulturális szolgáltatások azok a nem anyagi javak, amelyeket az emberek az életközösségekből merítenek (p.: spirituális gazdagodás, kikapcsolódás).”¹

Mindenképpen le kell szögezni, hogy a tervezett ökoszisztéma szolgáltatásnak vannak kockázatai is. Ha az ember megpróbálja a környezetét átalakítani, olykor jól sikerülő beavatkozásnak tűnik rövid távon, de számtalan előre nem várt negatív hatás is megjelenhet a későbbiekben. Következőképp, mindenképpen szükséges az elővigyázatosság elvét alkalmazni beruházásaink és környezetátalakító tevékenységeink megtervezése és kivitelezése során. A természetes ökoszisztéma-szolgáltatásokat azonban a legtöbb esetben észre se vesszük, vagy állandóan jelen lévő adottságként gondolunk rájuk.

A természetes ökoszisztéma-szolgáltatások nem-felismerésével természetátalakító tevékenységeinkről jellemzően hamis költség-haszon elemzést végzünk össztársadalmi szinten. Mindezt az EU 2030 Biodiverzitási Stratégiája², mint hazánkra is érvényes dokumentum, írja le és keretezi.

A Balatont és térségét érő hatások közül a kettős nyomás, amelyet a térség elszenved az ökoszisztéma-szolgáltatások tekintetében, jelentősen hat a térség teljes társadalmi és gazdasági rendszerére is. A balatoni gazdaság jellegadó szegmensei az ökoszisztéma-szolgáltatásokra épülnek, vagy alapvetően függenek tőlük (fürdőzés, kellemes klíma, szőlészeti-borászati potenciál, turizmus stb.)³, így e szolgáltatások tudatos és fenntartható használata alapvető fontosságú. Az elővigyázatosság és kárenyhítés elvére itt is figyelemmel kell lennünk, kerülve vagy legalább csökkentve a túlhasználatot, adott esetben a diverzebb ökoszisztéma-szolgáltatás használat lehetőséget is figyelembe véve. A társadalmi felismerés elengedhetetlen az ökoszisztéma-szolgáltatások szinten tartásához és növeléséhez, amely fontos eszköze lehet a klímareziliens és klímaadaptív balatoni környezetnek.
 

¹http://regioldal.bfnp.hu/hu/okologiai-szolgaltatasok
²https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/attachment/865560/factsheet-EU-biodiversity-
strategy_en.pdf.pdf
³Az ökológia
-szolgáltatásokat négy fő csoportba sorolhatjuk The Millennium Ecosystem Assessment alapján.
Ábra: https://www.epa.gov/sites/default/files/2015-04/new_ecowheel.jpg
Forrás: Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv Hazai vizeink komplex éghajlati alkalmazkodását segítő fejlesztési prioritások kidolgozása