Szöveg

Egy térség társadalmi, gazdasági és ökológiai rendszereit nem választhatjuk el egymástól, a valóságban összekapcsolódva, egymásra is hatva működnek. A rendszerek között pozitív, negatív és semleges kölcsönhatások is lehetnek. Két alapvető külső hatást azonban ki kell emelni a térségen belüli komplex változások vizsgálatánál: a klímaváltozást, valamint a térség határain túlmutató társadalmi és gazdasági folyamatokat.

A fenti ábrából is látható, hogy a Balaton térségének egészét komplex rendszernek kell tekintenünk. A klímaváltozás, mint külső hatás, valamint az átalakuló társadalom és gazdaság alapvető hatással bírnak az ökológiai rendszerre. A Balaton és térsége környezeti állapotának és folyamatainak szempontjából két lényeges külső hatást (drivert) fogunk figyelembe venni, amik azonban nem függetlenek egymástól: a klímaváltozásnak erős hatása van a Balaton szempontjából releváns társadalmi és gazdasági folyamatokra, míg a Balaton szempontjából figyelembe veendő társadalmi és gazdasági folyamatoknak kis szerepe van a klímaváltozás egészére, de befolyásolják a térség ezzel összefüggő környezeti folyamatait és klímaadaptációs képességét.
 

Szöveg és Ábra: Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv Hazai vizeink komplex éghajlati alkalmazkodását segítő fejlesztési prioritások kidolgozása