Helyzetfeltáró tanulmányok

Szöveg

A Balaton Alga konzorcium munkája során a konzorciumi partnerek kutatói és szakértői több, mint 20 témakörben készítettek el helyzetfeltáró tanulmányokat. A konzorcium most a tanulmányokat értékeli, az ellentmondásokat és az információhiányos kérdéseket térképezi fel. Ezeket a megoldási javaslatok kidolgozása során figyelembe veszi majd, hogy az elérhető legjobb, széleskörű szakmai támogatottságú javaslatok szülessenek.

A Balaton Klíma konzorcium számos kutatót és kutató intézet kért fel helyzetfeltáró dokumentumok elkészítésére, amelyek a javaslatok egyik fontos pillérei lesznek. A helyzetfeltáró dokumentumok a később beérkező javaslatok szintézise a projekt során kimunkálandó intézkedési csomagokban és a csomagokhoz kapcsolódó intézkedési javaslatokban fog leképeződni.

Fotó: László Glatz (Unsplash)