Adathasználói kérdőív

  • 1 1. oldal
  • 2 2. oldal
  • 3 3. oldal
  • 4 4. oldal
  • 5 Kész

Tisztelt Adathasználó!

A Balaton Klíma Konzorcium célja a klímaváltozás térségre gyakorolt hatásának megértéséhez szükséges vizsgálatok meghatározása, a tavat és környezetét érintő, a klímaváltozás által előidézett hatásokra vagy a fokozott kockázatokra való felkészülés elősegítése. Az éghajlatváltozás hatásaira való eredményes felkészülés alapja a kockázatok és lehetőségek tudományos igényű, független elemzése, mely megalapozza az eredményes cselekvést.

A kérdőív kitöltésével véleménye és gondolatai, esetleges adatigénye, kérdései, javaslatai a Támogató – Innovációs és Technológiai Minisztérium felé a Konzorcium által összeállított intézkedési csomagba megvalósítási javaslatként bekerül.

A kérdőívben az alábbi témakörökben talál kérdéseket:

  • Az éghajlatváltozás hatásaira és kihívásaira vonatkozó kérdések a szakterülete kapcsán
  • A Balaton vízminőségére és ökológiai állapotára vonatkozó kérdés
  • A Balaton vízmennyiségére és a vízminőségi, ökológiai állapottal kapcsolatos összefüggésekre vonatkozó kérdések
  • A parti sávra, az emberi tevékenységek hatásaira valamint a tájhasználatra vonatkozó kérdések

A kérdőívben nincsen kötelező mező, így minden kérdést ki tud hagyni, ami nem közvetlenül vonatkozik a szakterületére, vagy nem szeretne válaszolni.

A kérdőívet az utolsó oldal alján lévő BEKÜLDÉS gombbal tudja beküldeni.      

1. A saját munkája során milyen gyakran foglalkozik a Balatonnal és térségével?
2. A saját munkája során foglalkozik-e környezeti vagy ökológiai kérdésekkel?
3. A Balaton és térségében milyen területhez kapcsolódik a munkája? Megjelölhet több választ is!
7. A saját munkája kapcsán találkozik-e az éghajlatváltozás témájával?
8. Amennyiben igen, munkájának mely területén/területein kapcsolódik az éghajlatváltozás kérdéseihez?
Kérdések 1
Egyáltalán nem jelentős kihívás
2 3 4 5
Nagyon jelentős kihívás
Nem tudom/Nem válaszolok